Ľudia v spoločnosti
 

Bystrík Antalík

Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Pracoval v dvoch advokátskych kanceláriách a s právom súvisiacimi otázkami sa zaoberal aj počas samostatného podnikania. Počas tejto praxe nabral bohaté skúsenosti a presvedčenie, že je dôležité podnikať eticky a transparentne.

V spoločnosti Finančný Maják dbá najmä na to, aby právo slúžilo ľuďom a nie ľudia právu.

Karol Košík

V oblasti financií pôsobí od roku 1995, keď začal pracovať v bankovom sektore. Neskôr chcel svoje nadobudnuté skúsenosti zúročiť a začal spolupracovať so spoločnosťou zaoberajúcom sa finančným sprostredkovaním. Etika spoločnosti, s ktorou spolupracoval, však nespĺňala jeho prísne kritériá a predstavu, ako by mali finančné služby reflektovať potreby klienta. Preto spolu s ľuďmi zdieľajúcimi rovnaké hodnoty založil vlastnú spoločnosť.

Rastislav Čambor

Vo svete financií sa intenzívne pohybuje od roku 2011, kedy začal vykonávať profesionálne finančné plánovanie. Počas tých rokov sa neustále zdokonaľoval v oblasti obchodu, práce s klientom, v chápaní a správaní finančného sveta a v manažérskych zručnostiach. Po určitom období dospel k štádiu vlastnej spoločnosti, kde naplno využíva praktické i teoretické znalosti. Jeho poslaním je rozširovať finančnú gramotnosť a zodpovednosť, aby ľudia lepšie rozumeli tomu, ako fungujú ich financie. Jeho druhou úlohou je pomáhať ľuďom budovať majetok a chrániť ho.