ANALÝZA OSOBNÝCH FINANCIÍ

Analýza osobných financií je prvý a základný krok, ktorým odštartujete zlepšovanie svojej finančnej situácie. Dozviete sa z nej, aký je Váš príjem a výdavky, čo sú Vaše aktíva a pasíva a poskytne Vám celkový prehľad o tom, aké nástroje finančného trhu využívate. Naše služby sú šité na mieru každého klienta, preto je Analýza osobných financií dôležitým prvkom efektívnej konzultácie, výberu finančných produktov a spolupráce do budúcnosti.

AUDIT ZMLÚV

Finančný svet sa neustále mení a vyvíja a jeho nástroje, ktoré ste využívali v minulosti, už nemusia reflektovať vaše súčasné potreby či možnosti. Taktiež sa pravidelne objavujú nové, výhodnejšie spôsoby riešenia vašich potrieb, cieľov a snov. Preto je najlepšie preskúmať všetky uzatvorené zmluvy a posúdiť ich vhodnosť alebo nedostatky s prihliadnutím na vaše momentálne požiadavky. 

FINANČNÝ PLÁN

Finančný plán je súbor nástrojov finančného trhu a postupov, ktorý zahŕňa:
  • vaše potreby, ciele a sny
  • postup ako sa dopracovať k ich realizácii, a ktoré finančné nástroje použiť
  • rozpis, ako realizovať navrhovaný postup 
  • návod, ako sa správať vo finančnom svete
Na základe Analýzy osobných financií a Finančného plánu vám navrhneme vhodné riešenia.

DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ

Na zmeny vo finančnom svete je treba aj primerane reagovať. Naši konzultanti vás v prípade zmien budú informovať o možnostiach ako upraviť, alebo zmeniť vaše portfólio. Nastali nejaké zmeny vo vašom osobnom živote? Aj vtedy sa obráťte na svojho konzultanta, ktorý prispôsobí výber a nastavenia produktov vašej situácii.
O zmenách  na finančnom  trhu Vás budeme  pravidelne  informovať  aj prostredníctvom  e-mailu, našej  facebookovej stránky alebo blogu.

SPRÁVA INVESTIČNÉHO PORTFÓLIA

Služba je zameraná na budovanie alebo zhodnocovanie už existujúceho majetku formou investovania. Nastavujeme ju individuálne, podľa Vašich možností a potrieb. Váš osobný konzultant Vám na základe Vašich požiadaviek ponúkne najvhodnejšie spôsoby realizácie a bude Vás pravidelne informovať o výsledkoch Vašich investícií, zmenách na finančnom trhu a nových možnostiach. Služba zahŕňa aj dlhodobú starostlivosť.

Naši partneri

KONTAKT